tirsdag 6. oktober 2009

Feltkurs i Tromsø og på Svalbard


21 til 29 sept. var det feltkurs på Svalbard, og alle som skulle overvintre møttes for første gang. Det vart mykje ny informasjon på kort tid, men eg trur vi fekk med oss det meste. Det vart også instruksjon med vekt på faren ved bresprekker og ferdsel på breer generelt. Bra opplegg og eit godt kurs. Ellers var det kjekt å møte dei andre som eg skal vere saman med vel eit år i Antarktis, det virka som vi passa ganske godt saman.
Bildet av overvintringsteamet viser frå venstre : Einar,kokk, Oddmund,driftstekniker, Frode, mekaniker, Tore,forskningsteknikker, Marius,lege, Ivar,elektriker.